Asigurăm servicii de asistență în exploatare și întreținere 24/24h pe bază de contract:

Contract de Asistență și Suport varianta Basic

 • abonament minimal în funcție de numărul de echipamente fiscale
 • servicii specifice echipamentelor fiscale, conform legislației în vigoare
 • serviciile se efectuează numai la cererea expresă a beneficiarului
 • serviciile prestate sunt tarifate și se facturează conform listei de prețuri în vigoare
 • aprovizionarea cu materiale consumabile și piese de schimb pentru echipamentele fiscale, conform legii cu plata acestora conform listei de prețuri în vigoare

Acordăm întotdeauna sprijin de specialitate în exploatarea și utilizarea programelor din portofoliu!

Contract de Asistență și Suport varianta Optimă

 • asistență de tip helpdesk , între orele 09.00 – 18.00, inclusă
 • asigurarea de servicii de upgrade la versiunile noi, modernizate ale aplicațiilor software din portofoliu, în funcție de fiecare suită de aplicații în parte, automat, la tarife preferențiale.
 • tarife preferențiale pentru intervențiile de tip helpdesk (telefonic) și online în afara orelor stabilite
 • tarife preferențiale pentru deplasări la client
 • tarife preferențiale pentru materiale consumabile și piese de schimb
 • monitorizarea server-ului de bază de date și optimizare permanentă a proceselor acestuia
 • înlocuirea echipamentelor specifice cu echipamente similare atunci când acestea sunt reținute în laborator pentru remedierea unor defecțiuni apărute, indiferent de natura acestora

Specialiștii noștri oferă beneficiarilor servicii de consultanță atât la implementare cât și premergător implementării.

Oferim sprijin și consultanță:

 • premergător implementării proiectului, aplicației;
 • în realizarea rețelei informatice și a rețelei electrice aferente echipamentelor informatice specifice;
 • în alegerea optimă a locurilor de operare front office;
 • pentru alegerea optimă a amplasamentului echipamentelor periferice;
 • în alegerea celorlalte echipamentelor și sisteme specifice (încuietori uși informatizate, sisteme PayTV, sisteme de telefonie specifice mediului hotelier, sisteme de acces spații de agrement, etc)
 • în realizarea meniurilor și catalogului de articole;
 • pentru optimizarea proceselor de operare pentru fiecare unitate în parte;
 • privind personalul angajat pentru operare în aplicații;

L’Alchimiste – Pub/Bistro – Cluj Napoca

Promți, foarte promți și serioși. Tot ce contează!
Mulțumesc!

Vezi referințe clienți

Implementare soluții:

 • implementare, instalare și parametrizări aplicații software;
 • inițializăm baza de date conform specificului activității beneficiarului;
 • instalăm și optimizăm sistemele de operare atât pe stațiile de lucru, cât și în mediile de operare de tip server;
 • instalăm atât aplicațiile software de bază, cât și aplicațiile utilitare specifice;
 • parametrizăm accesul fiecărui operator sau stație de lucru în aplicație, respectiv la baza de date, prin intermediul rețelei informatice existente;
 • parametrizăm circuitul documentelor în cadrul sistemului informatic – pe imprimantele specifice, atât cele din front office (bonuri de comandă, note de plată, bonuri fiscale) cât și cele din back office (facturare, documente de gestiune, rapoarte specifice de management);
 • instalăm și fiscalizăm echipamentele aferente și întocmim documentația specifică acestei operațiuni;
 • parametrizăm diversele interfețe utilitare pentru funcționarea împreună cu alte aplicații software (ex. aplicații software pentru contabilitate economică);
 • parametrizăm diversele interfețe utilitare cu alte sisteme, cum ar fii: centrale telefonice specifice mediului hotelier, sisteme de control acces hotelier, sisteme de acces în spații de agrement (săli de fitness, spații SPA, ștrand-uri, aquapark-uri) și activități de golf, bowling, sisteme PayTV, sisteme de gestionare a clădirii de tip BMS;
 • livrarea echipamentelor specifice.
Servicii 4

20 de ani experiență!

Având experiența necesară și beneficiind și de experiența colegilor de la Hostware, în urma testărilor, până la cele mai neînsemnate detalii, am reușit să cristalizăm în portofoliul nostru de produse o serie de echipamente informatice specifice, foarte bine echilibrate, capabile să funcționeze în regim continuu în mediile caracteristice activităților cărora se adresează aplicațiile software din portofoliu.

Oferim beneficii importante

Servicii informatice complete, care includ atât partea software cât și partea de echipamente informatice specifice, perfect optimizate pentru a funcționa împreună.

Acestea respectă cu strictețe atât normele de funcționare a aplicațiilor software din portofoliu, cât și normele legislative fiscale în vigoare.

Siguranță Garanție Economie

Totodată , din punctul de vedere al gestionării resurselor și costurilor, Dvs. – ca și client, aveți siguranța contactului cu un singur partener, nefiind nevoit să vă disipați energia și resursele în a identifica natura vreunei defecțiuni apărute și cărui partener să o atribuiți, fapt care poate genera confuzie și pierderi de timp și, totodată, de bani.

Aplicațiile software din portofoliul Genetyp Solutions pot suferi adaptări/modificări personalizate, astfel:

 1. module software de interfațare cu diverse sisteme;
 2. module software de interfațare cu alte aplicații software;
 3. adaptări pentru o activitate personalizată specifică;
 4. liste/rapoarte speciale.
Alege eficiența soluțiilor Genetyp

Aplicațiile software din portofoliul Genetyp Solutions sunt într-un permanent proces de modernizare, proces care are la bază 3 componente extrem de importante, și anume: apariția noilor tehnologii informatice, feedback-ul celor câteva mii de manageri care le operează cât și schimbarea cadrului legislativ.

Toți partenerii Genetyp Solutions pot beneficia de versiunile actualizate, modernizate ale pachetelor de programe conform variantei contractului de asigurare asistență încheiat.

Toate aceste adaptări/modificări se efectuează după analiza cerinței beneficiarului, pe baza căreia se înaintează o ofertă de preț și un termen de execuție. Dacă acestea sunt acceptate de către beneficiar, adaptarea/modificarea respectivă intră în execuție. Specialiștii noștri vor acorda asistență specializată, gratuit, în elaborarea cerinței de către beneficiar.

Din punct de vedere al instruirii luăm în considerare următoarele aspecte:

 • instructajul se tarifează orar sau pe zi. Durata unei zile de instructaj este de 6 ore;
 • instructajul se poate efectua atât la sediul beneficiarului cât și în sala de curs de la sediul nostru. Atunci când instructajul se efectuează la sediul beneficiarului, beneficiarul economisește costurile de transport, cazare și masă a personalului operator care urmează instruit;
 • instructajul se efectuează pe module distincte și pe nivele de operare
 • operator front office – recepționer hotel, ospătar, casier;
 • operator back office – operator în gestiune alimentație publică, operator rezervări hotel, operator administrare cinema;
 • operatori de tip manager;

Hotel Premier – Cluj Napoca

Chiar dacă am avut angajați noi în fiecare lună, inginerul responsabil cu instrirea personalului a venit de fiecare dată!

 • numărul maxim de operatori participanți pe un modul de instruire este de 6 persoane;
 • pentru tipurile de utilizatori de la nivelul 2 și 3 recomandăm un număr de 2 – 4 zile de instruire. Valoarea reală a achiziției suitei de aplicații software din portofoliul Genetyp Solutions este întregită de utilizarea la maxim a facilităților acestora. Acest lucru nu poate avea loc dacă personalul operator nu beneficiază de instruire adecvată, în așa fel încât să poată opera în deplină securitate și cu ușurință, la nivelul său de utilizare;
 • la finalul perioadei de instruire, vom întocmi fișe de evaluare pentru operatorii instruiți pe care le vom supune spre analiză beneficiarului împreună cu sugestiile instructorilor noștrii.

La cerere, asigurăm servicii de instruire pentru operatorii aplicațiilor software din portofoliul Genetyp Solutions.

Instruirea se poate solicita atât la instalarea pachetelor de programe, cât și mai apoi, pentru reîmprospătarea modului de utilizare a funcțiilor avansate a aplicațiilor software, atât din domeniul hotelier, alimentație publică, spații agrement, rezervări online, cât și pentru cinema.

Totodată, serviciul de instruire operatori se poate solicita și în cazul unor operatori noi angajați sau în cazul schimbării versiunilor pachetelor de programe cu unele modernizate , prin operațiunile de upgrade