Din punct de vedere al instruirii luăm în considerare următoarele aspecte:

  • instructajul se tarifează orar sau pe zi. Durata unei zile de instructaj este de 6 ore;
  • instructajul se poate efectua atât la sediul beneficiarului cât și în sala de curs de la sediul nostru. Atunci când instructajul se efectuează la sediul beneficiarului, beneficiarul economisește costurile de transport, cazare și masă a personalului operator care urmează instruit;
  • instructajul se efectuează pe module distincte și pe nivele de operare
  • operator front office – recepționer hotel, ospătar, casier;
  • operator back office – operator în gestiune alimentație publică, operator rezervări hotel, operator administrare cinema;
  • operatori de tip manager;

Hotel Premier – Cluj Napoca

Chiar dacă am avut angajați noi în fiecare lună, inginerul responsabil cu instrirea personalului a venit de fiecare dată! 

  • numărul maxim de operatori participanți pe un modul de instruire este de 6 persoane;
  • pentru tipurile de utilizatori de la nivelul 2 și 3 recomandăm un număr de 2 – 4 zile de instruire. Valoarea reală a achiziției suitei de aplicații software din portofoliul Genetyp Solutions este întregită de utilizarea la maxim a facilităților acestora. Acest lucru nu poate avea loc dacă personalul operator nu beneficiază de instruire adecvată, în așa fel încât să poată opera în deplină securitate și cu ușurință, la nivelul său de utilizare;
  • la finalul perioadei de instruire, vom întocmi fișe de evaluare pentru operatorii instruiți pe care le vom supune spre analiză beneficiarului împreună cu sugestiile instructorilor noștrii.

La cerere, asigurăm servicii de instruire pentru operatorii aplicațiilor software din portofoliul Genetyp Solutions.

Instruirea se poate solicita atât la instalarea pachetelor de programe, cât și mai apoi, pentru reîmprospătarea modului de utilizare a funcțiilor avansate a aplicațiilor software, atât din domeniul hotelier, alimentație publică, spații agrement, rezervări online, cât și pentru cinema.

Totodată, serviciul de instruire operatori se poate solicita și în cazul unor operatori noi angajați sau în cazul schimbării versiunilor pachetelor de programe cu unele modernizate , prin operațiunile de upgrade