EcoCineAdmin

EcoCineadmin – Back Office de administrare a cinema-ului

  • Proiectată încât schimbările care au fost făcute în baza de date (produse, prețuri, taxe, etc) să fie aplicate automat în sistemele POS.
  • Tot în aplicația EcoCineadmin se definesc utilizatorii, drepturile de acces în program, structurate pe grupuri de utilizatori, articolele de vânzare, rețetele acolo unde este cazul, prețurile, tipurile de bilete, prețuri bilete, individual sau pe grup, distribuitorii de filme și performanța filmelor distribuite.
  • Aplicația EcoCinedmin gestionează și operațiunile de bază, și anume – deschiderea și închiderea zilei, deschiderea și închiderea sesiunii de vânzare a casierului cu rapoartele aferente (raport închidere casier, raport închidere zi).
  • Totodată, consultarea rapoartelor pentru departamentul financiar sau cele în baza cărora se iau deciziile manageriale (rapoarte dpdv al spectacolului, dpdv al distribuitorului, dpdv al sălii de proiecție, etc), este intuitivă și la îndemâna managerului.
  • Toate datele tranzacționate în aceste rapoarte sunt exportabile, în format *.txt pentru alte procesări pe care managerul le consideră oportune.